Privacyverklaring

Privacyverklaring De Wilgenhof

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Wilgenhof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van De Wilgenhof en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Wilgenhof verstrekt. De Wilgenhof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM De Wilgenhof GEGEVENS NODIG HEEFT

De Wilgenhof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Wilgenhof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG De Wilgenhof GEGEVENS BEWAART

De Wilgenhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Wilgenhof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.